ANTI-DUST SOLUTION

Việc sơn xong một chiếc xe sẽ ảnh hưởng đáng kể tới việc người tiêu dùng đánh giá chất lượng của xe. Vì vậy, nhà sản xuất đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức vào việc sản xuất chiếc xe có chất lượng sơn loại A và không có khiếm khuyết.

Nhưng một trong những thách thức lớn nhất trong xưởng sơn là chống lại bụi bẩn.

Công nghệ của chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng 3 cách tiếp cận:
– Giữ bụi bẩn bên ngoài xưởng sơn.
– Ngăn chặn bụi bẩn phát sinh bên trong xưởng sơn.
– Bao bọc và cô lập bụi bẩn bên trong xưởng sơn.

Để được tư vấn loại sản phẩm phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi

Email: info@vietnam-imtc.com                    Hotline: 0949 880 968

Tin mới nhất