Dung dịch xử lý khí thải AdBlue

  •  CTK AdBlue giúp giảm lượng khí thải NOx.
  •  CTK AdBlue giúp các phương tiện tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Euro 4,5 và 6.
  •  CTK AdBlue hoàn toàn có thể phân huỷ sinh học và không gây ô nhiễm nguồn nước và đất.
  •  CTK AdBlue đạt tiêu chuẩn ISO22241.
Để được tư vấn loại sản phẩm phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi
Email: info@vietnam-imtc.com                    Hotline: 0949 880 968

tin tức mới nhất