Giá dịch vụ đăng kiểm, kiểm định ô tô cũng như các loại xe tải, xe chở khách… tại Việt Nam bắt đầu tăng từ hôm nay (8.10).

Bắt đầu từ hôm nay (8.10), các chủ phương tiện ô tô, xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành… khi mang xe đi đăng kiểm phải nộp giá dịch vụ đăng kiểm cao hơn trước đây.

Từ hôm nay 8.10, tăng phí đăng kiểm ô tô - ảnh 1
Từ ngày hôm nay, giá dịch vụ đăng kiểm, kiểm định ô tô tăng thêm 10.000 đồng

Cụ thể, theo Thông tư 55/2022/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Bắt đầu từ hôm nay (thời điểm Thông tư 55/2022/TT-BTC có hiệu lực) giá phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới sẽ tăng thêm 10.000 đồng so với giá áp dụng trước đây.

Trong đó, đối với xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng sẽ có mức giá đăng kiểm lần đầu là 570.000 đồng, thay vì mức 560.000 đồng như trước đây.

Từ hôm nay 8.10, tăng phí đăng kiểm ô tô – ảnh 2
Giá phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới điều chỉnh tăng theo nội dung Thông tư 55/2022/TT-BTC

Từ hôm nay 8.10, tăng phí đăng kiểm ô tô - ảnh 2
Giá phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới điều chỉnh tăng theo nội dung Thông tư 55/2022/TT-BTC

Với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương… trước đây mức phí đăng kiểm lần đầu 240.000 đồng, nhưng từ ngày hôm nay sẽ tăng thêm 10.000 đồng, lên mức 250.000 đồng. Giá dịch vụ đăng kiểm, kiểm định các loại phương tiện khác được quy định như sau:
Trường hợp những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại, Bộ Tài chính quy định theo từng trường hợp. Cụ thể, nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định.

Trường hợp kiểm định lại được tiến hành sau 1 ngày và trong thời hạn 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định. Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày đăng kiểm lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.